Rekrutacje

Wykrywanie i usuwanie
niedozwlonych barier dostępu
do studiów II i III stopnia

Watchdog #4 - o dyskryminacji podczas rekrutacji

English version

Od października 2014 roku do marca 2016 roku Fundacja FPS przeprowadziła jeden z największych monitoringów obywatelskich w polskim szkolnictwie wyższym. Zbadano 140 postępowań rekrutacyjnych, które miały miejsce w 60 instytucjach - uczelniach i placówkach naukowych.

Był to szósty ogólnopolski monitoring fundacji dotyczący spraw szkolnictwa wyższego, a czwarty przeprowadzony przez zespół Watchdog.edu.pl.

Pytania badawcze

Eksperci Fundacji FPS sprawdzali: Czy rację mają studenci, którzy twierdzą, że uchwały rekrutacyjne często dyskryminują osoby chcące kontynuować naukę w innej uczelni niż ta, której są absolwentami?, Czy decyzje podejmowane przez komisje rekrutacyjne nie mają zbyt uznaniowego charakteru?, Jak w praktyce jest realizowany ustawowy obowiązek jawności postępowań rekrutacyjnych?
Analizie poddano sytuację poszczególnych grup kandydatów ubiegających się o przyjęcie na bezpłatne studia drugieego i trzeciego stopnia - m.in. osób znanych członkom komisji z wcześniejszego etapu studiów, absolwentów uczelni niepublicznych, absolwentów wyższych szkół zawodowych, obcokrajowców z krajów należących do UE, obcokrajowców spoza UE, posiadaczy Karty Polaka.

Źródła finansowania monitoringu

Badanie zostało w całości sfinansowane z dwóch źródeł = środków własnych fundacji FPS oraz Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.WatchdogEduPL #4 - Rzecz o rekrutacjach na drugi i trzeci stopień studiów

Informacje o monitoringu

Wnioski z przeprowadzonego znalazły się w publikacji książkowej:
Watchdog.edu.pl #4 – Czy gorsi kandydaci wypierają lepszych podczas rekrutacji na drugi i trzeci stopień studiów?, R. Pawłowski i D. Rafalska (red.), Fundacja FPS, Warszawa 2016, ISBN 978-83-931991-8-1, 212 stron formatu 210 x 210 mm.

Tekst podsumowujący projekt dostępny jest na stronie http://polska.edu.pl/rekrutacja-dyskryminacja.html.

Wśród publikacji prasowych dotyczących projektu warto wymienić zwłaszcza publikację w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w magazynie "Gazeta Studencka".

Najświeższe informacje i komentarze dotyczące następstw monitoringu są dostępne na profilu https://www.facebook.com/watchdogedupl.


Opracowania końcowe

Publikacje wieńczące projekt podzielono na pięć grup:

1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1a. I. Miedzińska, Kryteria rekrutacji: dopuszczalne, dyskusyjne, dyskryminujące?

1b. P. Brzuszczak, Status prawny eksperta w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe

1c. N. Rycko, Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie

1d. I. Miedzińska, Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej na studia wyższe

1e. P. Pokorny, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach związanych z rekrutacją na studia

2. POZYSKIWANIE INFORMACJI O DZIAŁANIU MONITOROWANYCH PODMIOTÓW

2a. M. Helak, Puszka Pandory? O problemach z rekrutacją w przekazie medialnym w latach 2011-2015

2b. K. J. Furman, Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej związanej z działalnością podmiotów prowadzących studia wyższe

3. WADY REKRUTACJI I PRZEJAWY DYSKRYMINACJI

3a. P. Słowicki, Nieprawidłowości w procesie rekrutacji na studia drugiego i trzeciego stopnia

3b. P. Jędral, Specyfika naruszeń prawa podczas rekrutacji na studia trzeciego stopnia w jednostkach naukowych PAN i instytutach badawczych

3c. A. Szot, Problemy i błędy podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia

3d. P. Jędral, Nieoczywiste formy dyskryminacji w postępowaniu rekrutacyjnym

4. AUTONOMIA SZKÓŁ WYŻSZYCH I SPOŁECZNY WYMIAR REKRUTACJI

4a. K. Ferenc, Autonomia szkół wyższych i jej granice

4b. D. Rafalska - wywiad z prof. S. Jackowskim, Nie ma wolności bez odpowiedzialności

4c. D. Rafalska - wywiad z M. Dokowiczem, rzecznikiem praw doktoranta 

5. REKRUTACJA A DOSTĘPNOŚĆ STUDIÓW

5a. T. Gruszczyński, Dostęp do edukacji wyższej dla obywateli Unii Europejskiej

5b, K. Oleksy, Uznawanie zagranicznych dyplomów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II i III stopnia

5c. M. Helak, Uniwersytety wyłącznie lokalne


Kontakt z autorami monitoringu

Jeżeli mają Państwo uwagi dotyczące zagadnień objetych monitoringiem, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza LISTY / INTERWENCJE, Dla ułatwienia korespondencji prosimy wybrać w formularzu temat piąty („rekrutacja studentów i doktorantów”).

 

 

Aktualności

 • Program „Studia dla wybitnych” został wstrzymany

  Po kilku tygodniach od uruchomienia został zawieszony rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach. Program miał umożliwić podjęcie studiów magisterskich w 32 najbardziej... Dalej

 • Pierwszy wielki kongres kół naukowych

  To wręcz niewiarygodne, ale od… 1930 roku nie było ogólnokrajowego, interdyscyplinarnego spotkania kół naukowych. Wkrótce sytuacja się zmieni i powstanie nowe forum wymiany kontaktów oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizacji... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

Analizy

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty